ഗായിക വിളിച്ച യൂബർ ടാക്സി ഡ്രൈവറെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി

കൊച്ചി: എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഗായിക വിളിച്ച യൂബർ ടാക്സി ഡ്രൈവറെ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെ സംഘം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ടാക്സിയിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച തന്നെ തടഞ്ഞതായും സയനോര

Read more