ചരിത്രം കുറിച്ച്​ ബി.എസ്​.ഇ

മുംബൈ: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ഒാഹരി വിപണികളിലൊന്നായ ബോംബൈ സ്​റ്റോക്​ എക്​സേഞ്ച്​ മറ്റൊരു റെക്കോർഡ്​ കൂടി സ്ഥാപിച്ചു. ഇന്ന്​ നടന്ന ഒാഹരി വിൽപ്പനയിൽ ഒാഹരികളുടെ അടിസ്ഥാന വിലയേക്കാൾ

Read more