ഈ സ്നേയ്ക്ക് വൈന്‍ ഒന്ന് രുചിച്ച് നോക്കിയാലോ?

പാമ്പുകളെ നാളുകളോളം മദ്യത്തിൽ മുക്കിവച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരം വീഞ്ഞ് ആണ് സ്നേക്ക് വൈൻ. ചൈന, വിയറ്റ്നാം, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്നേക്ക് വൈൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

സൌ രാജവംശക്കാലത്താണ് (771 ബി സി) ചൈനയില്‍ സ്നേക്ക് വൈൻ ആദ്യമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുന്നു. വിഷപ്പാമ്പുകളെയാണ് ഈ വീഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക. പാമ്പുകളെ വീഞ്ഞിൽ മുക്കി വയ്ക്കുന്നു. മദ്യത്തിലെ എഥനോളുമായി ചേർന്ന് വിഷം വീഞ്ഞിൽ ലയിക്കുന്നു. തായ്‌വാനിലെ ഹാക്സി സ്ട്രീറ്റ് നൈറ്റ് മാർക്കറ്റ് സ്നേക്ക് വൈൻ ഉല്പന്നങ്ങൾക്ക് പ്രശസ്തമാണ്.

രണ്ടുതരം പാമ്പിന്‍ വൈനുകള്‍ ആണുള്ളത്.ഒന്ന് സ്ടീപ്പ്ട് വൈന്‍. വലിയ ഇനം വിഷപാമ്പിനെ ചില്ലുജാറിലെ വൈനിൽ മുക്കി വച്ചാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചെറിയ ഇനം പാമ്പിനെ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമായി ചേർത്തും ഇതുണ്ടാക്കാറുണ്ട്.
രണ്ട് മിക്സഡ്: പാമ്പിന്റെ ശരീരത്തിലെ ദ്രവം വൈനിൽ കലർത്തി ഉടനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാമ്പിനെ മുറിച്ച് രക്തം കലർത്തി സ്നേക്ക് ബ്ലഡ് വൈനും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. സ്നേക്ക് ബൈൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ പിത്താശയത്തിലെ ദ്രവം എടുത്തിട്ടാണ്.
പാമ്പുകളെ മരുന്നുണ്ടാക്കാനായി ഉപയോഗിയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഷെന് നോങ് ബെൻ കാവൊ ജിങ് എന്ന ചൈനീസ് വൈദ്യശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.