വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ പ്രായോഗികമല്ലെന്നും സൗരോര്‍ജ്ജത്തെ ആശ്രയിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

കേരളത്തില്‍ വലിയ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍ പ്രായോഗികമല്ലെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍.

സമ്പൂര്‍ണ വൈദ്യുതീകരണ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ചടങ്ങിലാണ് അതിരപ്പള്ളി പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെന്ന സൂചന നല്‍കി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന.ജലവൈദ്യുതിയെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കാനാവില്ല. വിവാദങ്ങള്‍ മറന്ന് സൗരോര്‍ജ്ജത്തെ ആശ്രയിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ വൈദ്യുതിയെ പറ്റൂ എന്ന് ചിന്തിച്ചാല്‍ ജലവൈദ്യുതിയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. കേരളത്തിന്റെ ഊര്‍ജാവശ്യം നിറവേറ്റാന്‍ പക്ഷേ അത് മാത്രം മതിയാവില്ലെന്നും പുതിയ സ്രോതസുകളിവലേക്ക് കടക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലോകം വലിയ രീതിയില്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സൗരോര്‍ജ്ജമെന്നും വിവാദം മറന്ന് ആശ്രയിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.